fbpx

Chứng nhận hợp chuẩn ống cống bê tông – TCVN 9113:2012

1. Tiêu chuẩn về ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 372:2006, do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đối với ống bê tông cốt thép thoát nước.

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát nước.

Xem thêm: TCVN 9113:2012 – Ống bê tông cốt thép thoát nước

2. Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông thoát nước?

Chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông thoát nước là hoạt động tự nguyện (không phải bắt buộc như chứng nhận hợp quy), tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

 • Chứng minh sản phẩm ống bê tông cốt thép thoát nước đạt chất lượng theo TCVN 9113:2012;
 • Đáp ứng yêu cầu của hồ sơ đấu thầu hoặc các chủ đầu tư trước khi đưa sản phẩm vào công trình;
 • Khách hàng tin tưởng sản phẩm của công ty hơn khi sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn;
 • Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Quy trình thực hiện chứng nhận hợp chuẩn:

 • Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp chuẩn;
 • Bước 2: Xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận và hệ thống tài liệu;
 • Bước 3: Đánh giá quá trình sản xuất tại đơn vị và lấy mẫu điển hình để thử nghiệm;
 • Bước 4: Thử nghiệm mẫu điển hình theo yêu cầu của tiêu chuẩn;
 • Bước 5: Thẩm tra hồ sơ chứng nhận và kết quả thử nghiệm;
 • Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn; lập hồ sơ công bố hợp chuẩn (nếu khách hàng có nhu cầu).
Đánh giá chứng nhận hợp chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước

4. Thời gian thực hiện:

 • 8 – 10 ngày (không kể thời gian thử nghiệm mẫu).

5. Thời hạn của giấy chứng nhận:

 • Chứng chỉ hợp chuẩn có giá trị trong vòng 3 năm, trong 12 tháng sẽ đánh giá giám sát 1 lần.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ tốt nhất liên quan đến chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn theo hotline: 0917.81.81.88

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!