fbpx

Chứng nhận hợp quy thuốc thú y

1. Tại sao phải chứng nhận hợp quy thuốc thú y?

 • Ngày 14/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y – yêu cầu chung  (QCVN 01-187:2018/BNNPTN), theo đó các sản phẩm này phải chứng nhận và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.
 • Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2019. Điều đó có nghĩa là từ ngày 14/02/2019, tất cả các sản phẩm thuốc thú y phải được công bố hợp quy theo QCVN 01-187:2018/BNNPTNT
 • Việc công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận hợp quy (tự đánh giá hoặc do tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá)

Download QCVN 01-187:2018/BNNPTNT tại đây

2. Các loại thuốc thú y phải chứng nhận hợp quy

a. Thuốc thú y dược phẩm

 • Thuốc thú y tiêm
 • Thuốc thú y bột pha tiêm
 • Thuốc thú y nhỏ mắt
 • Thuốc thú y nhỏ tai, nhỏ (xịt) mũi
 • Thuốc thú y bột uống hoặc trộn thức ăn
 • Thuốc thú ý cốm uống
 • Thuốc thú y dạng dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương uống
 • Thuốc thú y mềm dùng trên da và niêm mạc
 • Thuốc thú y viên nén
 • Thuốc thú y viên nang

b. Hóa chất dùng trong thú y

c. Vắc xin thú y

Chứng nhận hợp quy thuốc thú y 1
Chứng nhận hợp quy thuốc thú y

3. Quy định về việc công bố hợp quy thuốc thú y

a. Đối với thuốc thú y là dược phẩm và hóa chất sản xuất trong nước, cơ sở sản xuất công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

 • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với sản phẩm do cơ sở sản xuất đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y.
 • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
 • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

b. Đối với thuốc thú y là dược phẩm và hóa chất nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

 • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
 • Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

c. Đối với vắc xin thú y, cơ sở sản xuất trong nước, cơ sở nhập khẩu công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

4. Quy trình chứng nhận hợp quy thuốc thú y

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy;
 • Bước 2: Xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận và hệ thống tài liệu;
 • Bước 3: Đánh giá quá trình sản xuất tại đơn vị và lấy mẫu điển hình để thử nghiệm;
 • Bước 4: Thử nghiệm mẫu điển hình theo yêu cầu của quy chuẩn;
 • Bước 5: Thẩm tra hồ sơ chứng nhận, hồ sơ khắc phục và kết quả thử nghiệm;
 • Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp quy; lập hồ sơ công bố hợp quy (nếu khách hàng có nhu cầu).

5. Thời gian thực hiện

 • 30 ngày (không kể thời gian thử nghiệm mẫu).

6. Thời hạn của giấy chứng nhận

 • Chứng chỉ hợp quy có giá trị trong vòng 3 năm, trong 12 tháng sẽ đánh giá giám sát 1 lần.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ tốt nhất liên quan đến chứng nhận và công bố hợp quy thuốc thú y theo hotline: 0917.81.81.88

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!