fbpx

QCVN 01:2017/BCT – Quy chuẩn về mức giới hạn formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!