fbpx

ISO 9001

5 nguyên nhân thất bại khi triển khai áp dụng ISO

Không phải tổ chức nào cũng thành công trong việc áp dụng các HTQL – nếu không nói rằng một tỷ lệ đáng kể các tổ chức đã không thành ...

Xem thêm

Hiểu về “Tri thức của tổ chức” trong ISO 9001:2015

Điều khoản 7.1.6 – “Tri thức của tổ chức” là một trong những nội dung mới, lần đầu tiên xuất hiện trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trong khi những yêu ...

Xem thêm

Hướng dẫn nhận diện và đánh giá rủi ro trong ISO 9001

Việc nhận diện và đánh giá rủi ro là một yêu cầu mới trong ISO 9001:2015. Bài viết sau đây sẽ đưa ra một số phương pháp đánh giá rủi ...

Xem thêm

Hiểu về rủi ro và cơ hội trong ISO 9001:2015

1. Mục tiêu của bài viết này Để giải thích làm thế nào rủi ro được đề cập trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Để giải thích những gì có nghĩa là ...

Xem thêm

Phân biệt khái niệm quá trình và quy trình

Quá trình (Process) và Quy trình (Procedure) là hai khái niệm cơ bản nhất trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, 14001, 22000, 45001, 27001, IATF ...

Xem thêm

Cách xây dựng mục tiêu chất lượng: Nguyên tắc SMARTER

Việc thiết lập Mục tiêu chất lượng (MTCL) tại các cấp/phòng ban là một yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn ISO 9001. Bài viết này sẽ giới thiệu đến ...

Xem thêm
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!