fbpx

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho sản phẩm hàng hóa gần như là một yêu cầu bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về việc công bố này. Trong Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Vậy chúng ta phải công bố tiêu chuẩn áp dụng hay công bố tiêu chuẩn cơ sở? Trình tự công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, VNC sẽ cố gắng giải thích đầy đủ các câu hỏi đó.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở 1
Dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở

1. Tại sao phải công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm?

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (68/2006/QH11) quy định:

“Điều 62. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường”

Điều này có nghĩa là tất cả sản phẩm hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi đưa ra thị trường.

Trường hợp, tổ chức, cá nhân không công bố hoặc công bố sai tiêu chuẩn áp dụng thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP. Mức phạt cụ thể như sau:

“Điều 17. Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất hoặc nhập khẩu.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng;

b) Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

4. Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa đã công bố tiêu chuẩn áp dụng, nhưng tiêu chuẩn công bố áp dụng có nội dung trái với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền.”

“Điều 20. Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

1. Áp dụng quy định để xử phạt đối với hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa của tổ chức, cá nhân khi buôn bán hàng hóa trên thị trường được quy định như sau:

a) Áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này để xử phạt các hành vi vi phạm đối với hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng; áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định này để xử phạt các hành vi vi phạm đối với hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng;

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa nhưng không có công bố tiêu chuẩn áp dụng.

5. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng đã công bố hợp chuẩn.

6. Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ đối với hành vi thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng.”

2. Công bố tiêu chuẩn dưới hình thức nào?

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (05/2007/QH12) quy định:

“Điều 23. Công bố tiêu chuẩn áp dụng

Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc một trong các phương tiện sau đây:

a) Bao bì hàng hoá;

b) Nhãn hàng hoá;

c) Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá.”

3. Có những loại tiêu chuẩn nào áp dụng cho sản phẩm?

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (68/2006/QH11) quy định:

Điều 10. Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn

Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:

  1. Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;
  2. Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS.”

Như vậy, Doanh nghiệp có thể áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho sản phẩm. Ngoài ra, còn có thể áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

4. Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Theo thông tư 21/2007/TT-BKHCN: Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó.

Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

5. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

6. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

 • Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;
 • Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;
 • Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

7. Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào?

Hiên nay, VNC có dịch vụ xây dựng và công bố TCCS cho các doanh nghiệp. Trình tự thực hiện gồm những bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận các thông tin về sản phẩm: tên, nhãn hiệu, thành phần, thông số kỹ thuật, kết quả thử nghiệm …;

Bước 2: Tra cứu các văn bản pháp quy, quy chuẩn kỹ thuật và  các tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế có liên quan đến sản phẩm;

Bước 3: Lên thông tin thử nghiệm, lựa chọn phòng thử nghiệm phù hợp để gởi mẫu thử nghiệm. Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm chưa có kết quả thử nghiệm hoặc chưa thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu;

Bước 4: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 5: Gởi bản dự thảo TCCS cho doanh nghiệp xem xét;

Bước 6: Hoàn thiện TCCS, lập quyết định công bố TCCS và gởi tất cả hồ sơ cho doanh nghiệp;

Bước 7: Doanh nghiệp in ấn, ký đóng dấu để công bố TCCS.

Quyết định công bố tiêu chuẩn cơ sở
Ảnh: Quyết định công bố tiêu chuẩn cơ sở

8. Hình thức trình bày TCCS

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:

 • Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS;
 • Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 04:2019/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 04, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2019.

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau:

 • Mục lục;
 • Phần thông tin mở đầu;
 • Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);
 • Phần thông tin bổ sung.

Tham khảo: Biểu mẫu tiêu chuẩn cơ sở

9. Thời gian xây dựng và công bố TCCS

 • 05 ngày làm việc (không tính thời gian thử nghiệm và áp dụng cho từ 05 TCCS trở xuống)
 • Thời gian thử nghiệm tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, thông thường từ 7 – 20 ngày.

10. Chi phí thực hiện

VNC sẽ đưa ra chi phí trọn gói (thử nghiệm, xây dựng và công bố TCCS), dựa trên các thông tin:

 • Số lượng sản phẩm;
 • Thông tin về đặc tính sản phẩm, thành phần cấu tạo, công dụng ….
 • Thông tin về đơn vị sản xuất: Tên cơ sở, địa chỉ sản xuất.

VNC cam kết thực hiện công bố TCCS theo đúng quy định của luật pháp, không vẽ vời thêm các thủ tục khác để tăng chi phí thực hiện.

11. Đánh giá và cấp giấy xác nhận TCCS

Đánh giá và cấp giấy xác nhận tiêu chuẩn cơ sở (hay chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở) là hoạt động hoàn toàn tự nguyện. Và đây cũng là một hoạt động tách biệt với việc công bố tiêu chuẩn cơ sở. Hiện nay, nhiều đơn vị dịch vụ thường hay tư vấn mập mờ và đánh đồng hai hoạt động này để thu thêm chi phí của khách hàng.

Vì vậy, tùy thuộc vào nhu cầu, định hướng phát triển và khả năng tài chính của doanh nghiệp, VNC sẽ tư vấn cụ thể có nên lựa chọn việc chứng nhận TCCS này hay không? Một số lợi ích khi chứng nhận tiêu chuẩn cở mà khách hàng cần biết:

 • Chứng minh sản phẩm được doanh nghiệp sản xuất phù hợp theo TCCS đã công bố;
 • Đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thầu hoặc chủ đầu tư trước khi đưa sản phẩm vào công trình;
 • Tạo niềm tin với khách hàng và đối tác về chất lượng sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở sẽ giúp tăng giá trị thương hiệu sản phẩm khi quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

12. Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Ngoài ra, VNC còn có dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho các sản phẩm. Phí dịch vụ chỉ 3.000.000 VNĐ cho 1 lần đăng ký (chưa tính Lệ phí nộp cho nhà nước và thuế VAT 5%).

Hiện nay, VNC đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 1.500.000 VNĐ phí đăng ký mã số mã vạch khi khách hàng ký kết hợp đồng trọn gói TCCS và mã số mã vạch.

13. Các ưu đãi dành cho khách hàng mới

Đối với các khách hàng mới, đăng ký dịch vụ chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000 … sẽ được miễn phí các dịch vụ: xây dựng hồ sơ công bố TCCS, xây dựng hồ sơ tự công bố sản phẩm

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về dịch vụ công bố Tiêu chuẩn cơ sở, Quý khách hàng liên hệ hotline/zalo: 0917.81.81.88, email: [email protected] hoặc để lại thông tin theo mẫu dưới đây để được hỗ trợ.
Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!