fbpx

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

1. Tại sao cần phải thực hiện đánh giá nội bộ?

Tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý như ISO 9001ISO 14001ISO 22000 … đều có điều khoản bắt buộc phải thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ định kỳ. Hoạt động đánh giá nội bộ theo định kỳ sẽ cung cấp thông tin về việc hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp có phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, có được thực hiện và duy trì có hiệu lực hay không, đồng thời có thể tìm kiếm được các cơ hội để cải tiến.

Để hoạt động đánh giá nội bộ thực sự mang lại hiệu quả, đòi hỏi các đánh giá viên nội bộ phải nắm vững các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, đồng thời phải có những kiến thức và kỹ năng đánh giá cần thiết theo ISO 19011.

2. Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ của VNC

VNC thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ để hỗ trợ những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ đánh giá viên nội bộ tại các doanh nghiệp.

Mục tiêu của khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ:

  • Hiểu sâu về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  • Tổ chức được các đợt đánh giá nội bộ hệ thống QLCL tại doanh nghiệp một cách hiệu quả
  • Có khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong quá trình đánh giá
Đào tạo đánh giá viên nội bộ 1
Ảnh khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ

3. Đối tượng khóa học chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ dành cho những cán bộ nhân viên đã có những hiểu biết nhất định và đã tham gia vào hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của doanh nghiệp

4. Chứng chỉ khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Sau khi kết thúc khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ, học viên sẽ được nhận chứng chỉ Đánh giá viên bộ bộ hệ thống ISO 9001:2015 do VNC cấp có giá trị toàn quốc và đủ khả năng tham gia vào các đợt đánh giá nội bộ hoặc đánh giá nhà cung cấp

Phi Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!