fbpx

Hướng dẫn thủ tục tự công bố, đăng ký bản công bố thực phẩm

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong việc quản lý ATTP tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP là bãi bỏ quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP. Thay vào đó là thủ tục tự công bố sản phẩm và thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí so với trước đây.

Danh sách các loại sản phẩm tự công bố và đăng ký bản công bố thực phẩm

Danh sách các loại sản phẩm tự công bố:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn,
 • Phụ gia thực phẩm,
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm,
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Danh sách sản phẩm phải đăng ký bản công bố:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Hồ sơ tự công bố thực phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm trong nước gồm:

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành;
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
Hướng dẫn thủ tục tự công bố, đăng ký bản công bố thực phẩm 1
Tự công bố sản phẩm không tốn phí

Trình tự thực hiện

Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định;

b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm: Chi tiết tại điều 5 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Các chỉ tiêu an toàn phải công bố

Căn cứ để công bố đạt yêu cầu ATTP là những quy chuẩn kỹ thuật (QCVN); thông tư của các bộ ngành; tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế; tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Như vậy, để công bố thì đầu tiên các tổ chức sản xuất, kinh doanh phải nắm được sản phẩm của mình đã có quy chuẩn kỹ thuật hay chưa. Link download danh sách QCVN do Bộ Y tế ban hành tại đây

Đối với các sản phẩm đã có quy chuẩn, các tổ chức sản xuất, kinh doanh công bố đạt ATTP theo các quy chuẩn này.

Đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn, các tổ chức sản xuất, kinh doanh công bộ đạt yêu cầu ATTP theo các căn cứ dưới đây (Link download tại đây ):

 • Mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm: thông tư số 24/2013/TT-BYT
 • Mức giới hạn tối đa về ô nhiễm độc tố nấm mốc trong thực phẩm: QCVN 8-1:2011/BYT
 • Mức giới hạn tối đa về ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm: QCVN 8-2:2011/BYT
 • Mức giới hạn tối đa về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm: QCVN 8-3:2012/BYT
 • Mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm: thông tư 50/2016/TT-BYT
 • Quy định về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm: QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT, QCVN 12-4:2015/BYT.

Nếu bạn gặp những vướng mắc hay khó khăn trong quá trình lập hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm, hãy liên hệ với VNC để được tư vấn miễn phí. Hotline: 0917.81.81.88

Phi Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!