fbpx

KIẾN THỨC CHUNG

Ghi nhãn sản phẩm hữu cơ

Vấn đề mất an toàn thực phẩm đang là vấn nạn của Việt Nam mà cũng là của tất cả các nước trên toàn thế giới, đặc biệt là các ...

Xem thêm

Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001

ISO 45001 áp dụng Cấu trúc cấp cao (HLS – High Level Structure) của ISO, rất phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO hiện nay. Một số thay ...

Xem thêm

5S là gì? Tại sao nên áp dụng 5S?

Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật bản như một nền ...

Xem thêm

Việc đánh giá hợp chuẩn/hợp quy theo bên thứ nhất và bên thứ ba

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất chưa hiểu rõ về hoạt động công bố hợp chuẩn/hợp quy, thường mặc định là phải thuê một tổ chức chứng ...

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục tự công bố, đăng ký bản công bố thực phẩm

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong việc quản lý ATTP tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP là bãi bỏ quy định về công bố hợp quy và công ...

Xem thêm

Căn cứ để chứng nhận VietGAP chăn nuôi

➡️ Không giống như VietGAP trồng trọt (đã được xây dựng thành TCVN và do Bộ KHCN quản lý), VietGAP chăn nuôi vẫn thuộc sự quản lý của Cục Chăn nuôi ...

Xem thêm

Phân biệt hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị theo dõi, đo lường

Các anh chị làm việc trong các đơn vị sản xuất có lẽ đã nghe nhiều tới khái niệm hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường. Tuy nhiên, không ...

Xem thêm
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!