fbpx

Chứng nhận ISO 45001

Bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp đang trở nên ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Do vậy, ngày càng nhiều các doanh nghiệp quan tâm tới việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận Hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp theo ISO 45001.

Chứng nhận ISO 45001 1

1. ISO 45001 là gì? Tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động (Occupational Health and Safety – OH&S). Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là phiên bản đầu tiên được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization) và nó thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn này sẽ giúp hàng ngàn tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, phòng ngừa tử vong, chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động OH&S.

Theo tính toán năm 2017 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hàng năm có khoảng 2,78 triệu vụ chết người xảy tại nơi làm việc. Điều này có nghĩa là, mỗi ngày, gần 7700 người chết vì các bệnh liên quan đến công việc hoặc thương tích. Ngoài ra, mỗi năm còn có khoảng 374 triệu thương tích và bệnh tật không gây ra tử vong, trong đó có nhiều trường hợp dẫn đến việc người lao động phải nghỉ làm trong một thời gian dài. Chính điều này là một bức tranh mô tả rõ nét về nơi làm việc hiện đại – nơi mà người lao động có thể gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng đôi khi đơn giản chỉ là “làm việc”.

ISO 45001 hy vọng sẽ thay đổi những điều đó. Nó cung cấp cho các cơ quan chính phủ, các ngành công nghiệp và bên liên quan bằng các hướng dẫn hiệu quả và được sử dụng để cải thiện an toàn lao động ở các nước trên thế giới. Với một khuôn khổ dễ sử dụng, nó có thể được áp dụng cho tất cả nhà máy của đối tác và các cơ sở sản xuất, bất kể ở vị trí nào.

Xem thêm:

2. Giới thiệu các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 dựa trên Phụ lục SL – cấu trúc cấp cao (HLS) mới của ISO mang lại khuôn khổ chung cho tất cả các hệ thống quản lý

Điều khoản 1 đến 3 cung cấp chi tiết về phạm vi và giải thích, thuật ngữ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn. Các yêu cầu cụ thể được nêu từ Điều khoản 4 đến 10. Mặc dù bạn có thể trình tự đáp ứng từng điều khoản tiêu chuẩn theo thời gian. Nhưng việc bạn đáp ứng nó riêng lẻ sẽ khiến bạn phải quay lại từng điều khoản và sửa đổi. Vì nếu bạn không có cái nhìn tổng thể, việc xây dựng của bạn có thể nên chồng chéo và phức tạp.

Chứng nhận ISO 45001 2

Đầu tiên, bạn cần nắm được tổng thể về cấu trúc điều khoản của ISO 45001. Cụ thể:

Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức

Điều khoản 4 yêu cầu mỗi tổ chức phân tích và hiểu bối cảnh hoạt động của mình. Bao gồm bên ngoài lẫn bên trong và hiểu nhu cầu của các bên quan tâm. Yêu cầu này cũng sẽ bao gồm hiểu biết về pháp luật, nhân viên, các bên liên quan và các yêu cầu của cổ đông.

Doanh nghiệp cần xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH&S.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

Điều khoản này yêu cầu cam kết của lãnh đạo và sự tham gia của tất cả nhân viên. Điều này nhấn mạnh rằng yêu cầu sức khỏe và an toàn sẽ là quan tâm của cả tổ chức. Toàn bộ tổ chức sẽ cùng thực hiện, chứ không phải là chỉ 01 người hoặc 01 nhóm thực hiện.

Điều khoản 6: Hoạch định hệ thống OH&S

Tiêu chuẩn ISO 45001 đặt việt lập kế hoạch làm trọng tâm. Kế hoạch nhằm tránh các kết quả không mong muốn như không đáp ứng luật pháp hoặc nguy cơ gây thương tích cho nhân viên. Điều khoản 6 đề cập đến việc thiết lập mục tiêu cho hệ thống quản lý OH&S. Các kế hoạch và mục tiêu này bắt buộc phải có bằng chứng bằng văn bản.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản 7 bao gồm các yếu tố hỗ trợ như  năng lực và nhận thức và thông tin  cũng như các  nguồn lực. Khác với OHSAS 18001. ISO 45001 yêu cầu tổ chức phải cung cấp nguồn lực phù hợp để thực hiện ISO 45001.

ISO 45001 cũng khuyến nghị, Doanh nghiệp nên xây dựng mục tiêu về ISO 45001 phải phù hợp theo mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp.

Điều khoản 8:  Hoạt động

Kiểm soát hoạt động và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp được đề cập trong Điều khoản 8. Điều khoản náy cũng yêu cầu về quản lý gia công, mua hàng. Nghĩa là các tổ chức phải đảm bảo rằng trách nhiệm đối với quản lý rủi ro. Không được chuyển giao cho các nhà thầu phụ. Kiểm soát hoạt động hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nào. Đặc biệt là về mặt quản lý nhà thầu. Thực hiện tốt điều này sẽ rất có lợi cho tổ chức.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả hoạt động

Giám sát và đo lường hiệu suất bao gồm tuân thủ pháp luật và đánh giá nội bộ. Phần này cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo phải xem xét hiệu quả hệ thống quản lý OH&S.

Điều khoản 10: Cải tiến

Tổ chức phải đảm bảo rằng cải tiến liên tục hệ thống quản lý. Điều này có thể bao gồm xử lý hiệu quả với việc không tuân thủ và quy trình hành động khắc phục. Trong các tình huống thực tế, nhân viên thực hiện sẽ luôn phải tham gia vào quy trình này. Vì không ai sẽ hiệu quả hơn trong việc xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề so với những người trực tiếp tham gia vào quy trình.

Xem thêm:

3. Mục tiêu của việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận ISO 45001

Cải tiến hoạt động bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp là trọng tâm của quá trình chuyển tiếp sang Tiêu chuẩn ISO 45001, từ đó theo đuổi các mục tiêu sau đây:

 • Cung cấp và hoàn thiện một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên và các cá nhân chuyên trách khác;
 • Lập hồ sơ cho một hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp cho nhân viên và các bên hữu quan khác;
 • Liên tục hoàn thiện các tổ chức thông qua mô hình PDCA;
 • Bao hàm tổng thể các rủi ro về sức khỏe & an toàn nghề nghiệp;
 • Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hiệu quả và thành công hơn;
 • Quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp là yếu tố chiến lược và trách nhiệm của doanh nghiệp;
 • Động viên nhân viên thông qua hoạt động tham gia và phản hồi thông tin;
 • Tạo điều kiện lập hồ sơ đạo đức doanh nghiệp: an toàn và đáng tin cậy để thể hiện trước các khách hàng, nhà cung ứng, các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư dưới hình thức chứng nhận theo tiêu chuẩn.

4. Đối tượng cần áp dụng và chứng nhận ISO 45001

Câu trả lời đơn giản là Tiêu chuẩn này dành cho tất cả các tổ chức.

Bất kể tổ chức của bạn là doanh nghiệp nhỏ, hoặc một tập đoàn toàn cầu; một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức từ thiện, một tổ chức đào tạo, hoặc một tổ chức chính phủ. Miễn là tổ chức của bạn có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức, thì việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức đó.

5. Quy trình chứng nhận ISO 45001

Quy trình chứng nhận
Quy trình chứng nhận ISO 45001
Họp mở đầu đánh giá chứng nhận ISO 9001
Đánh giá chứng nhận ISO 45001

Xem thêm: Quy trình tư vấn ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP …

6. Thời gian đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 45001

 • 5 – 7 ngày (không tính thời gian khắc phục – nếu có điểm không phù hợp)

7. Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 45001

 • Giấy chứng nhận ISO 45001 có giá trị trong 3 năm.
 • Trong 3 năm, có 2 lần giám sát để duy trì hiệu lực giấy chứng nhận (tần suất 12 tháng/lần)
Chứng nhận ISO 45001 3
Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001

8. Chi phí chứng nhận ISO 45001

VNC sẽ đưa ra chi phí chứng nhận phù hợp nhất với doanh nghiệp, dựa trên các thông tin:

  • Lĩnh vực đăng ký chứng nhận;
  • Địa điểm sản xuất;
  • Số lượng CBNV của doanh nghiệp.

Ngoài ra, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí gì trong quá trình chứng nhận (như chi phí tiếp đoàn đánh giá, chi phí đi lại, ăn ở của chuyên gia …)

9. Ưu điểm dịch vụ chứng nhận của VNC

 • Chi phí thực hiện thấp, công khai với khách hàng mọi chi phí của quá trình tư vấn chứng nhận.
 • Thời gian thực hiện nhanh, thuận lợi, bảo mật thông tin trong quá trình tư vấn, chứng nhận.
 • Khách hàng được lựa chọn các đơn vị chứng nhận phù hợp với yêu cầu của mình.
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn, đánh giá là những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế IRCA.
 • Hỗ trợ miễn phí các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;
 • Cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật có liên quan;
 • Quảng bá thông tin doanh nghiệp trên các website của VNC

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn ISO 45001, Quý khách hàng liên hệ hotline/zalo: 0917.81.81.88, email: [email protected] hoặc để lại thông tin theo mẫu dưới đây để được hỗ trợ.

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!