fbpx

Phân biệt Validation, Verification, Monitoring trong ISO 22000

Tiếp theo, chúng tôi xin giải thích một số khái niệm dễ gây nhầm lẫn trong HACCP, ISO 22000. Hiểu rõ về các khái niệm này sẽ giúp cho quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống ISO 22000 thuận lợi hơn. Thực tế thì vẫn có những auditor/ consultant chưa nắm rõ những khái niệm này. […]

Hướng dẫn thủ tục tự công bố, đăng ký bản công bố thực phẩm

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong việc quản lý ATTP tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP là bãi bỏ quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP. Thay vào đó là thủ tục tự công bố sản phẩm và thủ tục đăng ký bản công bố […]

Căn cứ để chứng nhận VietGAP chăn nuôi

➡️ Không giống như VietGAP trồng trọt (đã được xây dựng thành TCVN và do Bộ KHCN quản lý), VietGAP chăn nuôi vẫn thuộc sự quản lý của Cục Chăn nuôi thuộc Bộ NNPTNT. ➡️ Hiện nay, Bộ NNPTNT ban hành đến 3 Quyết định về Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt cho các đối tượng […]

Phân biệt hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị theo dõi, đo lường

Các anh chị làm việc trong các đơn vị sản xuất có lẽ đã nghe nhiều tới khái niệm hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân biệt rõ được 2 khái niệm này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các anh chị hiểu rõ và […]

Cần minh bạch hóa trong lĩnh vực chứng nhận nông nghiệp hữu cơ

Trong thời gian qua, hoạt động chứng nhận nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam chủ yếu được thực hiện bởi một số tổ chức chứng nhận ở nước ngoài, thực hiện đánh giá chứng nhận theo các tiêu chuẩn của USDA-NOP hay EC 834/2007 để phục vụ cho yêu cầu cụ thể của một số thị […]

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!