fbpx

Quy định lụy truyền thống

Quy định về an toàn thực phẩm ở các nước Âu Mỹ được chấp hành nghiêm khắc, hở ra là thu hồi sản phẩm, hở ra là phạt… Không có chuyện “thông cảm”. Nhưng không ít trường hợp, quy định pháp luật cũng phải “bó tay” trước các thực phẩm truyền thống, phải nới tay, […]

Chuyên đề HACCP: Xây dựng và xác nhận lưu đồ tại hiện trường

LƯU ĐỒ Sử dụng lưu đồ để dễ dàng hơn trong việc xác định con đường nhiễm bẩn tiềm năng, cũng như đưa ra các phương pháp kiểm soát và thảo luận chúng trong nhóm HACCP. Việc soát xét dòng chảy của nguyên vật liệu từ điểm chúng vào đến nhà máy, thông qua chế […]

Chuyên đề HACCP: Tập hợp nhóm HACCP

NHÓM HACCP Trước khi thực hiện lựa chọn nhóm HACCP, điều cực kỳ quan trọng phải có được cam kết đầy đủ về bắt đầu HACCP của các cấp lãnh đạo. Không có sự khẳng định này, có thể gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện được kế hoạch HACCP. Trước khi công việc […]

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!