fbpx

Chuyên đề HACCP: Xây dựng và xác nhận lưu đồ tại hiện trường

LƯU ĐỒ Sử dụng lưu đồ để dễ dàng hơn trong việc xác định con đường nhiễm bẩn tiềm năng, cũng như đưa ra các phương pháp kiểm soát và thảo luận chúng trong nhóm HACCP. Việc soát xét dòng chảy của nguyên vật liệu từ điểm chúng vào đến nhà máy, thông qua chế […]

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!