fbpx

Chứng nhận ISO 14001

1. Tổng quan về ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization – ISO) và được công nhận trên toàn thế giới. Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu về kinh tế – xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Tiêu chuẩn này vận dụng theo chu trình Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDCA):

 • Hoạch định: thiết lập các mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết để đạt được các kết quả phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức.
 • Thực hiện: thực hiện các quá trình theo hoạch định.
 • Kiểm tra: theo dõi và đo lường các quá trình dựa trên chính sách môi trường, bao gồm cả các cam kết, các mục tiêu về môi trường và chuẩn mực hoạt động của tổ chức, và báo cáo các kết quả.
 • Hành động: thực hiện các hành động nhằm cải tiến liên tục.

Download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại đây

2. Lợi ích khi xây dựng, áp dụng và chứng nhận ISO 14001

Về mặt thị trường:

 • Tạo hình ảnh tốt về Tổ chức đối với khách hàng cũng như cộng đồng, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh.

Về mặt kinh tế:

 • Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, năng lượng
 • Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,
 • Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,
 • Giảm rủi ro và áp lực từ các quy chế, chế tài về môi sinh, môi trường
 • Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,
 • Tạo môi trường làm việc an toàn cho cán bộ nhân viên tại đơn vị
 • Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp,

Về mặt quản lý rủi ro:

 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,
 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,
 • Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
Đánh giá ISO 14001 tại công ty bao bì
Đánh giá ISO 14001 tại công ty bao bì

3. Quá trình xây dựng, áp dụng và chứng nhận ISO 14001:2015

 • Bước 1: Khảo sát thực trạng quản lý môi trường hiện có của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Đào tạo nhận thức về chất lượng và nội dung tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Bước 3: Thành lập ban ISO, phân công trách nhiệm soạn thảo tài liệu.
 • Bước 4: Hướng dẫn xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống tài liệu.
 • Bước 5: Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu vào thực tế.
 • Bước 6: Đào tạo đánh giá viên nội bộ.
 • Bước 7: Tổ chức đánh giá nội bộ và thực hiện khắc phục, cải tiến sau đánh giá.
 • Bước 8: Thực hiện xem xét của lãnh đạo.
 • Bước 9: Lập hồ sơ đăng ký chứng nhận gởi tới tổ chức chứng nhận.
 • Bước 10: Đánh giá của tổ chức chứng nhận.
 • Bước 11: Thực hiện khắc phục và gởi hồ sơ khắc phục tới tổ chức chứng nhận (nếu có điểm không phù hợp)
 • Bước 12: Nhận giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Thời gian thực hiện: 1,5 – 3 tháng (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hệ thống và yêu cầu của khách hàng)

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cung cấp các dịch vụ tốt nhất liên quan đến chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 theo hotline 0917.81.81.88

Phi Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!