fbpx

HARPC là gì? So sánh HACCP và HARPC

 HARPC là gì HACCP là viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, có nghĩa là Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn. HARPC là viết tắt của Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls, có nghĩa là Phân tích mối nguy và Kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro. Cả hai đều […]

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!