fbpx

Hướng dẫn nhận diện và đánh giá rủi ro trong ISO 9001

Việc nhận diện và đánh giá rủi ro là một yêu cầu mới trong ISO 9001:2015. Bài viết sau đây sẽ đưa ra một số phương pháp đánh giá rủi ro thường được sử dụng. 1. Khái niệm về rủi ro trong ISO 9001 Trong các tiêu chuẩn mới (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 …) : […]

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!