fbpx

Hướng dẫn nhận diện và đánh giá rủi ro trong ISO 9001

Việc nhận diện và đánh giá rủi ro là một yêu cầu mới trong ISO 9001:2015. Bài viết sau đây sẽ đưa ra một số phương pháp đánh giá rủi ro thường được sử dụng. 1. Khái niệm về rủi ro trong ISO 9001 Trong các tiêu chuẩn mới (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 …) : […]

Hiểu về rủi ro và cơ hội trong ISO 9001:2015

1. Mục tiêu của bài viết này Để giải thích làm thế nào rủi ro được đề cập trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Để giải thích những gì có nghĩa là ‘cơ hội’ ở ISO 9001 phiên bản này. Để giải quyết những mối quan tâm mà tư duy dựa trên rủi ro thay thế phương […]

Lựa chọn áp dụng HACCP hay ISO 22000 cho Doanh nghiệp?

Hiện nay, có nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC … đang được các doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng. Trong các tiêu chuẩn này, HACCP và ISO 22000 là hai tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất. Hệ thống HACCP […]

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!