fbpx

Hiểu về rủi ro và cơ hội trong ISO 9001:2015

1. Mục tiêu của bài viết này Để giải thích làm thế nào rủi ro được đề cập trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Để giải thích những gì có nghĩa là ‘cơ hội’ ở ISO 9001 phiên bản này. Để giải quyết những mối quan tâm mà tư duy dựa trên rủi ro thay thế phương […]

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!