fbpx

Câu hỏi thường gặp về chứng nhận VietGAP

VietGAP là gì?

VietGAP là cụm từ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. VietGAP bao gồm các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn về thực hành sản xuất tốt cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm nông nghiệp: Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

VietGAP còn bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế sản phẩm đảm bảo an toàn, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và đảm bảo truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm.

Kiệt Nguyễn

Nên áp dụng VietGAP hay Global.G.A.P?

VietGAP và Global.G.A.P đều là tiêu chuẩn về nông nghiệp sạch, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt để bảo đảm an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm; sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Tiêu chuẩn VietGAP hiện hành là TCVN 11892-1:2017. Tiêu chuẩn này chỉ có giá trị trong nước, chưa được các nước trên thế giới thừa nhận. Còn tiêu chuẩn Global.G.A.P đã được thừa nhận trên toàn thế giới. Vì vậy, nếu định hướng của cơ sở sản xuất là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thì nên áp dụng và chứng nhận Global.G.A.P.

Những yêu cầu trong tiêu chuẩn Global.G.A.P cũng nhiều và nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn VietGAP, đặc biệt là các yêu cầu liên quan tới cơ sở hạ tầng, bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường.

Về chi phí thực hiện: hiện nay chi phí xây dựng và áp dụng VietGAP thấp hợn khá nhiều so với Global.G.A.P. Đặc biệt, chứng chỉ VietGAP có giá trị trong vòng 03 năm, còn chứng chỉ Global.G.A.P chỉ có giá trị trong vòng 01 năm.

Vì vậy, nếu cơ sở sản xuất trồng với diện tích không quá lớn, ngân sách không nhiều và chỉ cung cấp sản phẩm trong nước, đưa vào các chuỗi nhà hàng, siêu thị, trường học thì nên lựa chọn áp dụng VietGAP sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Kiệt Nguyễn
Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!