fbpx

Quy chuẩn kỹ thuật về thuốc thú y đã chính thức có hiệu lực

Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thuốc thú y – Yêu cầu chung: QCVN 01-187:2018/BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/02/2019.

Như vậy, kể từ nay tất cả các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y phải công bố hợp quy đối với các sản phẩm thuốc thú y do cơ sở sản xuất, nhập khẩu theo các quy định tại Quy chuẩn này.

Quy chuẩn kỹ thuật về thuốc thú y đã chính thức có hiệu lực 1
Chứng nhận hợp quy thuốc thú y

Việc công bố hợp quy thuốc thú y được thực hiện như sau:

1. Đối với thuốc thú y là dược phẩm và hóa chất sản xuất trong nước, cơ sở sản xuất công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

– Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với sản phẩm do cơ sở sản xuất đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y.

– Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

– Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

2. Đối với thuốc thú y là dược phẩm và hóa chất nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

– Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

– Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

3. Đối với vắc xin thú y, cơ sở sản xuất trong nước, cơ sở nhập khẩu công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!