fbpx

TCVN 11892-1:2017 – các yêu cầu VietGAP trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm