fbpx

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 mới

Ngày 23/11/2020, Ủy ban Codex đã ban hành phiên bản mới nhất “Các nguyên tắc về vệ sinh thực phẩm” với số hiệu CXC 1-1969. Nói theo cách thông dụng thì đây chính là tiêu chuẩn về Hệ thống phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) – phiên bản gần nhất có số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003.

Các Nguyên tắc chung về Vệ sinh thực phẩm: Thực hành vệ sinh tốt (GHPs) và Hệ thống Phân tích Mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) nhằm mục đích:

  • cung cấp các nguyên tắc và hướng dẫn về việc áp dụng GHPs áp dụng trong toàn bộ chuỗi thực phẩm để cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng;
  • cung cấp hướng dẫn về việc áp dụng các nguyên tắc HACCP;
  • làm rõ mối quan hệ giữa GHPs và HACCP; và
  • cung cấp cơ sở để có thể thiết lập các quy tắc thực hành dành riêng cho từng ngành và sản phẩm cụ thể.
Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!